Joans Børnefysioterapi-hjælper dit barn til den bedste start.

Jeg har 16 års erfaring med småbørns fysiske og motoriske udvikling fra 0-6år, som Børnefysioterapeutisk Konsulent, og kan med enkelte metoder gøre en kæmpe forskel for dit barn. Jeg arbejder også med børn og unge op til 18år.

Jeg kan hjælpe børn, der:

 • er for tidlig fødte børn
 • kæmper med at ligge på maven, rulle, krybe, kravle stå og gå
 • er meget sensitivt/følsomt over for: lyde, synsindtryk, berøring, og har svært ved at finde en dagsrytme
 • meget hurtigt bliver urolige og trætte, og mangler koncentration
 • har sproglige vanskeligheder på grund af fysiske og motoriske årsager
 • har fysiske problemer med bl.a. nakke, skuldre og spændingshovedpine
 • har mor-barn relateret stress og frustration, der er opstået i forbindelse med langvarig sygdom/hospitalsophold eller andre indgribende hændelser.

Jeg har mange års erfaring i at undersøge, rådgive og vejlede, stimulere og dermed behandle børn med behov for et ekstra skub/løft ud fra det sansemotoriske niveau de befinder sig på, – og ud fra de fysiske gener de måtte have. Hvis du er i tvivl, om jeg kan hjælpe dig så ring eller skriv gerne.

Tlf.nr.: 42424660 / kontakt@joan-fys.dk

 

 

Velkommen

Som uddannet fysioterapeut har jeg mange års erfarring med og ekspertviden i at afdække og undersøge børn og unge med fysiske og sansemotoriske problemer.

Jeg er meget nysgerrig på årsags sammenhænge til et problem, og tænker derfor holistisk.

Måske har du undret dig over, hvorfor dit barn er motorisk usikkert, ukoncentreret, meget sensitivt, sprogligt forsinket, og måske også mistrives socialt. Har du ikke kunnet få/finde svar herpå, kan jeg hjælpe dig tættere på en afklaring, og vise dig hvad der skal til, for at hjælpe dit barn videre.

Nærvær og god forældrekontakt vægter jeg højt.

Din bekymring bliver belyst hele vejen rundt, og vi arbejder videre, indtil vi har fundet den mest optimale løsning for netop dit barn.

 Joan Larsen underskrift

Børnefysioterapi

Jeg vil udfra grundige samtaler med dig, observerer og under-søger dit barn, for at fint de frem til den behandling, der passer lige netop til dit barn.
Jeg fortæller dig, hvordan du kan støtte dit barn bedst muligt, udfra de fysiske rammer I har, og udfra lige netop jeres hverdag.
Det behøver nødvendigvis ikke at koste ekstra, at styrke sit barns sansemotoriske udvikling
Det at få afdækket sit barn grundigt er “alfa og omega” for hur-tig at komme videre i den rigtige retning. Det giver jeg mig tid til sammen med dig.
Jeg kan desuden tilbyde at du/I kommer til mig, hvis det passer jer bedre.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt mig.

Jeg kommer ud til jer – eller omvendt!

Jeg kan kommer ud til jer, så barnet er på “hjemmebane”. Det giver mig samtidig et mere realistisk billede af, hvad barnet kan, og hvad det ikke kan. Det skaber tryghed for barnet, og gør det synligt for mig, hvordan fysioterapeutiske stimuli kan blive en naturlig del af jeres hverdag.

Som forældre er I fri for at bruge tid på at transportere jer hen til mig, vi kan gå igang, når du er klar.

Jeg er inden for aften- og weekend tider fleksibel, så du behøver ikke at tage fri fra arbejde.

Jeg kan som noget nyt tilbyde, at I kommer til mig, ring og lad os snakke om hvad der giver bedst mening.

Profil

Jeg hedder Joan Larsen, og er stifter af Børnefysioterapien sommeren 2015. Jeg har 20 års erfarring som Børnefysioterapeutisk Konsulent for børn og unge fra 0-18 år Mit arbejde med børn og unge har altid været min passion, og jeg er glad for nu at kunne bruge mit fag i egen virksomhed. Jeg er meget engageret og har igennem årene opnået stor faglighed og et skarpt blik for barnets sansemotoriske udvikling. Jeg vægter et godt samarbejde med familien, og ser det som en forudsætning for barnets udvikling.
 • Autoriseret fysioterapeut i 1991
 • Autoriseret fritidspædagog i 1981
 • Motorisk usikre børn
 • Sanseintegration
 • Nakke problematikker hos småbørn Siddestillinger
 • For tidlig fødte
 • ABC test
 • AIMS test
 • Mundensbevægelsesfunktioner og sproget Spiseværings problematikker
Har arbejdet på hospital og plejehjem i nogle år. Derefter i en centerklasse med bevægehandicappede børn og unge med specifikke indlæringsvanskeligheder. Job som børnefysioterapeutisk konsulent i PPR, med børn og unge fra 0 – 18 år, hvor jeg stadig arbejder, i et bredt tværfagligt samarbejde i hverdagen. Løbende vejledning, supervision og undervisning af pædagoger, lærer, psykologer og talepædagoger.

Fakta og priser:

 • Opstartssamtale, observation og evt begyndende undersøgelse ( 1 time ). 700kr.
 • Opfølgende individuel konsultation og anvisninger 600kr.
 • Fysioterapeutisk notat til brug offentlig/privat max.1 A4 side. 300kr.
 • Fysioterapeutisk status 600kr.
 • Standardiseret test 700kr.
Tilskud

De fleste private sygeforsikringer giver tilskud/dækker helt – med en henvisning fra egen læge. Hvis I har en Sundhedsforsikring på jeres arbejde, som jeres barn er med i, kan den også bruges, generelt kræves en henvisning fra egen læge. Jeg er privatpraktiserende fysioterapeut uden tilskud fra den almindelige sygesikring. Jeg yder ikke vederlagsfri behandling

Betaling

Det aftalte beløb overføres til Nordea Bank to dage før tid: Reg.nr.: 2104 konto nr.: 0718446627

Ved afbud

Mindre en 1 time før jeg besøger jer faktureres fuld takst Mindre en 3 timer før faktureres halv takst Mere end 3 timer før faktureres ikke

Kontakt

Fields marked with a * are required.

Autoriseret fysioterapeut siden 1991. Mange års erfaring med børn, der har særlige fysiske udfordringer og behov.

Joan Larsen

Fysioterapeut, Joans Børnefysioterapi